Cobas HPV DNA test

Je test, který určuje přítomnost rizikových typů virů HPV a stanoví míru ohrožení ženy karcinomem děložního hrdla. Má významnou předpovídající schopnost a umožňuje odhalit riziko vzniku karcinomu v dlouhodobém intervalu.

Provádí se jednoduše stěrem speciální štětičkou z čípku děložního při vyšetření v zrcadlech / podobně jako stěr na cytologické vyšetření - prováděné vždy při gynekologické prevenci / - tedy jde jen o “štětičku navíc”.

Toto vyšetření výrazně zpřesňuje spolehlivost prevence.

Při negativním výsledku testu je riziko rakoviny v následujících 3-5 letech extrémně nízké, proto i event. další HPV test je vhodné zvážit až za tuto dobu.

Při pozitivním výsledku testu je většinou doporučené častější sledování čípku děložního.

Toto vyšetření je zcela dobrovolné, ale jen v některých případech je hrazené pojišťovnou, jinak je možné si jej uhradit jako samoplátce.